Vidare till innehåll

Självbild, självförtroende och självkänsla

Fundersam Självbild, självkänsla och självförtroende– Vad är skillnaden och vad betyder egentligen var och en av dom?

Dessa tre begrepp ärdet vädigt, väldigt få som känner till skillnaden mellan. Många tror sig göra det men har egentligen helt fel. Därför tänkte jag med ett kort litet inlägg räta ut alla frågetecken gällande dessa tre krångliga begrepp för att sedan gå in på djupet på var och en av dom. Det är en klar fördel att kunna skilja på dessa tre begrepp för att kunna diskutera och reflektera kring din personliga utveckling.

Självbild är den bild som du harav dig själv. Den beskriver hela din personlighet och hur du förhåller dig till omvärlden. Det må vara svårt att förklara, berätta och dela med dig av din självbild, men du har alltid en väldigt klar bild i ditt inre. Och självbilden är ju det sättet som DU ser på dig själv så det viktigaste är ju att du har en klar bild.

Självkänslan är kort sagt dina tankaroch känslor om dig själv. Man kan även säga att det är den upplevelse du känner för vad du är värd. Din självkänslablir inte märkbart förstärkt då du gör en bra prestation. Däremot blir din självkänsla starkare då du blir sedd, får komplinganger och blir bekräftad att du duger precis som du är.

Självfötroende är hurvida du tror på dig självinför en prestation. Känslan av om du tror att du kommer att klara av utmaningen. Kort sagt skulle man kunna säga att det är din uppfattning om din egen prestationsförmåga. Ditt självförtroendeväxer sig starkt genom att du gör bra prestationer och får beröm utav andra för saker du gör. Du har inte samma självförtroende i alla situationer. I ena läget kan du ha världens största självförtroende och i andra inget alls. Det handlar om hur bra du själv tycker att du är och hur trygg du är i det du gör.

Självbild:din egen bild av dig själv.
Självkänsla:känslan till dig själv.
Självförtroende:hur du uppfattar din egen prestationsförmåga.